بوی پیراهن یوسف

از كربلا می آید ....

چشم روشنی زهرا

سر در طبق

می آرند !!!

_________________________

علیرضا شایگان

در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppeom