تورگوت اویار


زندگی می گفت :

از هر چیز

مقداری به جا می ماند


دانه های قهوه در شیشه

چند سیگار در پاکت


و کمی درد در آدمی

______________________________


تورگوت اویار


ترجمه سیامک تقی زاده
دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem