لیلاکردبچه

خواستی،

نگران گلوله‌هایی باش

که با شلیک‌های خطا هدر می‌روند

خواستی،

نگران آدم‌هایی

که نشانهء شلیک‌های دقیق می‌شوند

نخواستی،

نگران آخرین آدمی باش

که میان آخرین گلوله و آخرین آدم

مردّد مانده است

به‌هرحال

آدمی که اسمش را عوض می‌کنند و می‌گذارند دشمن

تنها

نگران گلوله‌هاست

___________________________________________

لیلاکردبچه


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem