شبنم آذر


چقدر می‌توانیم صبور باشیم

تا دستی

که تنور جنگ را گرم می‌کند

روزی

در دهان صلح

نان بگذارد

_______________________________


شبنم آذر


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem