ازدمیر اصاف


منتظر آمدن همه نباش

یک نفر

هیچوقت نمی آید

______________________

ازدمیر اصاف

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem