حسین اشراق


پوکه ها را می شُمارند

جنازه ها را می شمارند

من امّا

بدون ِ هیچ گلوله ای

مُـرده ام!

______________________________

حسین اشراق

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem