حامد عسگری


درد داریم که این موقع شب بیداریم

ورنه هر آدم سالم سر شب میخوابد...


___________________________________

حامد عسگری


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem