مولانا ,عاشقی ,عشق


جان

به

فدای

عاشقان

خوش

هَوسی

است

عاشقی

عشق پَرست اِی پسر!

بادِ هواست مابَقی...


______________________________

مولوی


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem