آزاده پیرای


زنی که

 حرفهایش را

 به موهایش

 سنجاق می کند ...


نگرانی هایش را

به ناخن هایش

 رنگ می زند ...

آرزوهایش را

به عروسک هایش می گوید ...


 و گاه و بی گاه

نگرانِ

عدد شناسنامه اش

 می شود ...


دیوانه نیست

اما کم دارد ...


چیزی

به نام

عشق

در کیفش

کم دارد ...

______________________________

آزاده پیرای


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem