فدریکو گارسیا لورکامی‌خواهم تا دل از خزه سرشار کنم،

به دیدن او که زخم خورده‌ست از آب.

________________________________________


ـــــ فدریکو گارسیا لورکا؛ به‌فارسی‌ی بیژن الهی ـــــ

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem