مهرداداسماعیل نژاد

لبهایت

حسادت انار را

ولبخندت

رسالت بهار را

به سخره گرفته است

خوب شد موهایت سیاه نیست

درد شب را

می خواستی کجای دلت بگذاری

______________________________________

مهرداداسماعیل نژاد


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem