بروس لنسكی

از در بالا رفتـم

پلـه ها را بـاز كردم

لباس خوابم را خواندم

دكمه های دعایم را بستم

ملافـــه های را خاموش كردم

چراغ خواب را روی سرم كشیدم

آخ...

از دیشب كه مرا بوسیده ای

همه چیز را قاطی كرده ام.

 ____________________________________

بروس لنسكی


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem