شهریار عطایی

می دانم موهایت

منشور حقوق بشر را

به پارلمان خواهد برد

و لمس شانه ی برهنه ات

برای نارسایی کبدم

بسیار مفید است

و پیراهنی که

نخ های اضافیش را

به آب ریخته ای

رگ های گرفته قلبم را باز می کند

البته این ها را

به پزشک معالجم نگفتم

او مشغول ساخت و ساز

در دامنه های البرز است .

__________________________________

شهریار عطایی

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️