مهلا تیموریان


کار و کار و کار

کارگر نیستم ولی

هر روز پتک برمیدارم

می افتم به جان غرورم

تکه تکه اش میکنم

تا بشود هزار بار  به تو بگویم دوستت دارم

و تو جواب ندهی...

هر روز کلی می خواهمت

کلی ندارمت

باور کن " نداشتن " هم کار است

"نداشتنت "

بیشتر از هر  کاری

خسته ام می کند

هرشب

کلی خسته ام

_____________________________

مهلا تیموریان

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️