نسرین بهجتی


گاهی دلم هیچ چیز نمیخواهد

جز گپ ریز ریز با مادرم

هی من حرف بزنم

هی او چای تازه دم بریزد


هی چای ام سرد بشود

هی دلم گرم....

آنجا که چای ات سرد میشود

و دلت گرم

.

.

خانه مادر است.

____________________________________

نسرین بهجتی

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️