به شادی مردم اعتماد مکن،

برف!


تا می‌باری نعمتی!


چون بنشینی،

به لعنت‌شان دچاری...

__________________________________________

شمس لنگرودی

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️