فاطمه حق وردیان

من را در آغوش بگیر

و تکه تکه بچسبان


مثل جورچین هزار قطعه

از هم پراکنده ام. . .

 __________________________________

فاطمه حق وردیان


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️