گروس عبدالملکیان ,شعر ناب ,شعر عاشقانه ,شعر کوتاه


احساس می کنم

کسی که نیست

کسی که هست را

از پا در می آورد...!
_____________________________________

گروس عبدالملکیان


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️