ایلهان برک,شعر خارجی


یک دوجین کار سرم ریخته..

اول باید خورشید را به آسمان سوزن کنم

و بعد منت ماه را بکشم تا به شب برگردد ،

سپس بادها را هل بدهم تا دوباره وزیدن بگیرند ...

و آنقدر با گل ها حرف بزنم تا به یاد آورند روزی زیبا بوده اند...

بعد از تو

این دنیا

یک دنیا

کار دارد

تا دوباره دنیا شود...


__________________________________________________


ایلهان برک


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️