نسرین بهجتی

و سرانجام کسی خواهد آمد

و با مهربانی هایش به تو نشان خواهد داد

که تو قبل از دیدن او اصلا زندگی نکرده ای !

____________________________________

نسرین بهجتی

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️