بیژن نجدی

یک روز

در پیرهنی که پوشیده ای خواهی مرد

و بوی تنت را

صابون خواهد برد

و دندان ها

سالها بعد از ریختن گوشت تنت

لبخند خواهد زد.


__________________________________

بیژن نجدی


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️