الهام دیداریان‬

تو مرا از دست داده ای!

نه من تورا

آدم چیزی را كه ندارد از دست نمی دهد...
_____________________________________

الهام دیداریان‬ 


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️