نسرینا رضایی

فرمانده!

حالا بگو

 برای پس گرفتن آغوشی که

تمام وطنم بود

به کجا لشگر بکشم؟

__________________________________

 نسرینا رضایی

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem